Publiczne Rajskie
Przedszkole
ul.Śliczna 32 C w Krakowie

Działamy dla Państwa i Dzieci od 2012 roku...

Zapraszamy do kontaktu

O nas

Stowarzyszenie Rajska Szkoła działa od 2005 roku, kiedy to utworzyliśmy w miejsce likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 136, Rajską Szkołę: Publiczna Szkoła Podstawowa Rajska Szkoła oraz Publiczne Gimnazjum Rajska Szkoła. W 2012 roku dla najmłodszych powołaliśmy do życia także Publiczny Rajski Punkt Przedszkolny w Krakowie przy ulicy Sztaudyngera 5, przekształcony z dniem 1 stycznia 2018 roku w Publiczne Rajskie Przedszkole.

Rajska Szkoła to bogata oferta języków obcych, Native Speaker, liczne kółka zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek edukacyjnych, projektów. To szkoła kameralna, bezpieczna, gdzie każdy Uczeń traktowany jest wyjątkowo, indywidualnie. Nasi Absolwenci to Uczniowie najlepszych liceów, techników, a także solidnych i renomowanych szkół zawodowych.

Pomagamy w dowozie, co pozwala na naukę u nas bez względu na miejsce zamieszkania. Na terenie szkoły dostępny jest domowy i smaczny catering oraz maszyna ze zdrową żywnością, napojami. Popołudniami pracuje świetlica. Sale wyposażone są w liczne urządzenia multimedialne, pomoce dydaktyczne, w szkole działa szybki Internet (wi-fi) oraz e-dziennik (Librus Synergia).

Nasze Przedszkola, w tym nowo powołane do życia – otwarcie 3 września 2018 roku, przy ulicy Ślicznej 32 C to miejsca budowane z pasją i troską o dobre, szczęśliwe dzieciństwo Państwa, naszych Dzieci.

Adres:

Publiczne Rajskie Przedszkole
Ul. Śliczna 32C
31-444 Kraków
przedszkole-sliczna@rajskaszkola.pl
Tel. 793 207 303

Godziny otwarcia sekretariatu:

- dyżur Pani Manager, do czasu pełnego otwarcia przedszkola
(do dnia 3 września 2018 roku):

Pon. 16:00 – 18:00
Śr. 16:00 – 18:00

Wyróżnia nas:

 • rodzinna atmosfera
 • wykwalifikowana i zżyta z Dziećmi Kadra
 • domowy catering
 • j.angielski,
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Poranne zajęcia taneczno-ruchowe
 • Kącik artystyczny – nauka piosenek i wierszyków
 • Kreatywna matematyka
 • Autorskie kreatywne zajęcia wychowawczyń
 • Native Speaker
 • szachy
 • zajęcia ceramiczno-plastyczne
 • matematyka na wesoło
 • zajęcia logopedyczne
 • pedagog przedszkolny
 • psycholog
 • tańce
 • gimnastyka korekcyjna
 • dobre wyposażenie sal w pomoce i zabawki
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia z religii
 • wycieczki, wyjścia edukacyjne, zabawy, pikniki, sesje foto, warsztaty, inne atrakcje
 • ciepłe i przytulne sale, monitoring

Czyste powietrze w naszym przedszkolu

Do naszego Przedszkola przez Marszałka Województwa Małopolskiego nieodpłatnie został przekazany oczyszczacz powietrza. Dostarczony został w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Małopolska w zdrowej atmosferze

Kadra

W naszych przedszkolach pracuje wykształcona Kadra Pedagogiczna, zżyta z naszymi Przedszkolakami, Rodzicami, pomagająca, ale przede wszystkim troskliwa, wspierająca, budująca, motywująca do osiągania możliwie najlepszych wyników w codziennej edukacji. Celem nadrzędnym dla nas jest dobro Państwa Dzieci, a nagrodą za wykonywaną pracę uśmiech na Ich twarzy.

 • Markek Golinski

  Markek Goliński

  Markek Goliński

  Wiceprezes Stowarzyszenia Rajska Szkoła, odpowiedzialny za kwestie przedszkolne

  Markek Golinski

  Założyciel Rajskiej Szkoły, Wice Prezes Stowarzyszenia Rajska Szkoła, z ramienia organu prowadzącego koordynator pracy Publicznego Rajskiego Punktu Przedszkolnego.

  mgr Marcin Szewczyk

  mgr Marcin Szewczyk

  mgr Marcin Szewczyk

  Dyrektor Rajskiej Szkoły i Przedszkoli w Krakowie

  mgr Marcin Szewczyk

  Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany.

  Wykształcenie: absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie - kierunek historia, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - kierunek wychowanie fizyczne, ukończył także studia zarządzania oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych oraz wychowania do życia w rodzinie (studia podyplomowe). Jako trener piłkarski (licencja UEFA, wspomaga i koordynuje, szkoli młodzież   w UKS Rajska Szkoła. Radny Dzielnicy X Miasta Krakowa - Swoszowice. Koordynator licznych projektów unijnych., m.in.z Irlandią czy Anglią. Uczestnik wielu polskich oraz międzynarodowych szkoleń z zakresu edukacji, organizacji pracy.

  Zainteresowania: realizacja swoich marzeń, historia (głównie I i II w. światowa, okres PRL-u), polityka, dobry ubiór, muzyka disco polo, sport: piłka nożna, jazda konna, squash, narciarstwo; praca, którą codziennie traktuje z wielkim uczuciem i świadomością odpowiedzialności – pracoholik

  Motto życiowe: Prawy w życiu, dzielny w boju! /staram się je realizować w każdej dziedzinie, pod każdą postacią.

  Karolina Kurko

  Karolina Kurko

  Karolina Kurko

  Karolina Kurko

  wychowawca Grupy Żabki

  Justyna Galimska

  Justyna Galimska

  Justyna Galimska

  Justyna Galimska

  wychowawca Grupy Liski

  Małgorzata Bystranowska

  Małgorzata Bystranowska

  Małgorzata Bystranowska

  Małgorzata Bystranowska

  manager placówki

  Monika Bębenek

  Monika Bębenek

  Monika Bębenek

  Monika Bębenek

  pomoc wychowawcy grupy Żabki

Aktualności

W poniedziałek nasze Przedszkole odwiedziła Gabi :) Nasze Przedszkolaki przywitały się z pieskiem, a następnie przystąpiły do wspólnej zabawy :) Gabi znów była bardzo sprytna i udało jej się za każdym razem zdobyć swój smakołyk :) Lubimy nasze spotkania

2018-12-12 11:29:00

Przejdź do wpisu
0

U nas od samego rana śpiewająco! Odwiedzili nas Panowie ze straży miejskiej, którzy uczyli nasze Żabki i Liski zasad bezpieczeństwa na drodze

2018-12-11 11:05:14

Przejdź do wpisu
0

Piątkowe zajęcia chemiczne upłynęły pod znakiem wielu doświadczeń chemicznych :) Jednak najciekawszym punktem zajęć okazało się przygotowanie własnej ciastoliny :)

2018-12-10 10:00:00

Przejdź do wpisu
0

Pozostajmy jeszcze w klimacie mikołajkowym :D Na weekend przedstawiamy Państwu piosenkę "7 reniferów" w wykonaniu najlepszych artystów z Rajskiego Przedszkola! Ho! Ho! Ho!

2018-12-07 18:15:34

Przejdź do wpisu
0

Dzisiaj swoje urodziny obchodziła Lenka :) Z tej okazji Żabki i Liski przygotowały dla naszej solenizantki piękne laurki z życzeniami! :) Lenka poczęstowała również swoich kolegów i koleżanki pysznym torcikiem! :) Lenko wszystkiego najlepszego! :)

2018-12-07 16:36:31

Przejdź do wpisu
0

Oto krótka sesja mikołajkowa :) Wyszło pięknie ❤️

2018-12-06 12:34:14

Przejdź do wpisu
0
zobacz wszystkie nowości

Organizacja przedszkola

RODO

RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej „Rajska Szkoła”, Gimnazjum Rajska Szkoła oraz Publicznych Rajskich Przedszkolach.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 1. Administratorem danych osobowych rodziców, uczniów oraz innych osób jest Szkoła Podstawowa „Rajska Szkoła”, Gimnazjum Rajska Szkoła oraz Publiczne Rajskie Przedszkole.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: sekretariat@rajskaszkola.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych – art. 6 lit. c) RODO,
  • realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 lit. b) RODO,
  • w innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów tj. m.in. informacji, promocji szkoły - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców, przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Podmiotami upoważnionymi do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa są w szczególności: Organ prowadzący, Organ Nadzoru Pedagogicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Sądy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych.
 7. Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Zgodnie z przepisami RODO w przypadku osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów.
 11. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji umowy ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji umowy.
 12. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zamieszczenia danych osobowych, wizerunku na stronie internetowej szkoły i materiałach informacyjnych i promocyjnych placówki.
 13. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA
/WYDARZENIA OTWARTE I PRZEPISY RODO/

Administrator informuje, iż w czasie organizowanych uroczystości otwartych wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność oraz świadomość konsekwencji przewidzianych przez przepisy prawne wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
W przypadku wykonywania, publikowania i udostępniania zdjęć wykonanych przez uczestników uroczystości otwartych w ramach działalności czysto osobistej lub domowej nie znajdują zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO”. Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. c) RODO „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze

INFORMACJA

Na podstawie art. 21 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.